Телефон

Сервиз – изток

тел. 0887 199991

Обслужва района на Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив Русе, Стара Загора, Шумен

Сервиз – запад

тел. 0887 979765

Обслужва района на София и София област, Благоевград, Враца и Плевен.

Адрес

Бени Билдинг,  ул. Витиня 2Ж, вх. А, ет.2
кв. Хаджи Димитър
1517 София